Polityka prywatności

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przekazujemy informacje o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Firmę Interplast Sp. z o.o.


Obowiązek informacyjny.


Administratorem Państwa danych jest firma INTERPLAST Jacek Trociewicz, Andrzej Górecki z siedzibą w Kozłach 65. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych tj. : nazwa firmy, imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.


Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji
biznesowych pomiędzy Państwem i nasza firmą w zakresie marketingu bezpośredniego produktów lub usług, a także w celu telefonicznego przekazywania lub mailowego przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.


Odbiorcą Państwa danych osobowych są nasi pracownicy i współpracownicy .
Państwa dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych, przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa:

1. żądania ich usunięcia,
2. żądania sprostowania,
3. ograniczenia przetwarzania,
4. sprzeciwu wobec przetwarzania,
5. żądania ich przeniesienia,
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego (którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.


Wyrażając przez Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.


Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celach marketingowych do czasu odwołania przez Państwo zgody, a po wycofaniu zgody, w celu ewentualnego
dochodzenia przez nas roszczeń – przez okres przedawnienia tych roszczeń.

Administrator bazy danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

KATEGORIE: